faux pas


faux pas
faux pas {{/stl_13}}{{stl_7}}[wym. fo pa – akcent na ostatniej sylabie] {{/stl_7}}{{stl_8}}rz. n ndm {{/stl_8}}{{stl_7}}'nietakt, niezręczność towarzyska, uchybienie, gafa': {{/stl_7}}{{stl_10}}Popełnić faux pas. <fr.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Synonyms: